MENU

REGULAMIN

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy (5.1-5.3) dotyczące siły wyższej i decyzji administracyjnych, w tym dotyczących pandemii COVID-19.
Ze względu na zdrowie wystawców i uczestników, bezpośrednio przed imprezą zamieścimy na oficjalnej stronie Jarmarku aktualne wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa i wymogi sanitarne, jakie musi spełnić Wystawca biorących udział w XIII Jarmarku Tumskim.

W przypadku nie dostosowania się do zasad bezpieczeństwa i nie spełnienia wymogów, Organizator ma prawo usunąć Wystawcę z terenu imprezy, a opłata za stoisko, w takim przypadku, nie podlega zwrotowi.


REGULAMIN XIII JARMARKU TUMSKIEGO